Tillsynsmeddelande 16.6.2020 – 37/2020

Information om arbetspensionsbolagens solvens samlas fortsättningsvis in med förtätad tidtabell

Finansinspektionen har under våren samlat in information från arbetspensionsbolagen med förtätad tidtabell. Enligt situationen vid utgången av maj var den genomsnittliga solvensen i arbetspensions­försäkringsbolagen, pensionsstiftelser och -kassor som bedriver lagstadgad verksamhet samt i Sjömanspensionskassan 123 procent och solvensställningen var 1,6.

Finansinspektionen fortsätter att samla in information från de ovan nämnda arbetspensionsanstalterna enligt en förtätad tidtabell. Följande rapporteringar sker

  • per situationen vid utgången av juni, inlämningsdatum 8.7 och  
  • per situationen vid utgången av juli, inlämningsdatum 10.8.    

Finansinspektionen kan förkorta rapporteringsintervallet, om situationen på investeringsmarknaden förändras.

Dessutom förutsätter Finansinspektionen att gängse värdet av en fastighet granskas, om det finns tecken på en betydande nedgång i värdet på ett fastighetsinvesteringsobjekt.

Närmare upplysningar lämnas av

Mikko Kuusela, byråchef, tfn 09 183 5525 eller mikko.kuusela(at)fiva.fi