Valvottavatiedote 30.10.2020 – 69/2020

Vähimmäisomavaraisuusasteen laskentaan vaikuttava ilmoitus poikkeuksellisten olosuhteiden vallitsemisesta COVID19-epidemian seurauksena

EKP:n pankkivalvonta on pyytänyt vähimmäisomavaraisuusasteen laskentaa varten lausuntoa EKP:n neuvostolta. EKP:n neuvosto on päätöksellään 16.9.2020 todennut poikkeuksellisten olosuhteiden vallitsevan COVID19-epidemian seurauksena.

EKP:n pankkivalvonta on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella 2020/873 (ns. CRR Quick fix) muutetun asetuksen (EU) 2019/876 Artiklan 500b perusteella vähimmäisomavaraisuusasteen laskentaa varten pyytänyt lausuntoa EKP:n neuvostolta, ja EKP:n neuvosto on päätöksellään 16.9.2020 todennut poikkeuksellisten olosuhteiden vallitsevan COVID19-epidemian seurauksena. EKP:n pankkivalvonta on 17.9.2020 antanut julkisen ilmoituksen poikkeuksellisten olosuhteiden valitsemisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/876 artiklan 429a 5 kohdan mukaisesti. Ilmoitus koskee EKP:n suorassa valvonnassa olevia pankkeja.

Finanssivalvonta on tehnyt saman sisältöisen päätöksen poikkeuksellisten olosuhteiden vallitsemisesta omassa suorassa valvonnassaan olevien pankkien osalta 21.10.2020 edellä mainitun EKP:n neuvoston päätöksen perusteella.

Päätös vaikuttaa julkistamisvaatimuksen piirissä olevan omavaraisuusasteen laskentaan. Laskennassa voidaan jättää huomioon ottamatta EKP:n neuvoston päätöksessä mainitut keskuspankkivastuut, joilla on merkitystä rahapolitiikan välittymisen ja siten rahapolitiikan toteuttamisen kannalta.

Lisätietoja antavat

  • Sari Lindqvist, toimistopäällikkö, puhelin 09 183 5382 tai sari.lindqvist(at)finanssivalvonta.fi
  • Sami Ilvonsalo, johtava pankkivalvoja, puhelin 09 183 5028 tai sami.ilvonsalo(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet