Valvottavatiedote 21.5.2021 – 21/2021

Määräykset ja ohjeet 2/2021 arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista annetun asetuksen 4 ja 12 artiklan mukaisesta raportoinnista

Finanssivalvonta on antanut määräykset ja ohjeet 2/2021, joilla saatetaan kansallisesti voimaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMAn antamat ohjeet "Arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista annetun asetuksen 4 ja 12 artiklan mukainen raportointi" 29/03/2021 (ESMA70-151-2838 FI). Finanssivalvonta suosittaa ohjeessaan, että ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat toimilupavalvottavat, muut valvottavat ja muut finanssimarkkinoilla toimivat noudattavat ESMAn ohjeita. Finanssivalvonnan ohjeet tulevat voimaan 1.6.2021. Finanssivalvonta kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että ESMA ja toimivaltaiset viranomaiset ovat sopineet suorittavansa jo vuoden 2021 aikana kaksi tarkastelua rahoitustoimista raportoitujen tietojen laadun varmistamiseksi1.

Lisätietoja antaa

  • Jyrki Manninen, johtava asiantuntija, puhelin 09 183 5205 tai jyrki.manninen(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet


1EMIR and SFTR data quality report 2020 ESMA80-193-1713, s. 8