Tillsynsmeddelande 21.5.2021 – 21/2021

Föreskrifter och anvisningar 2/2021 om rapportering enligt artikel 4 och 12 i förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering

Finansinspektionen har meddelat föreskrifter och anvisningar 2/2021, genom vilka Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens Esmas riktlinjer "Rapportering enligt artiklar 4 och 12 i förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering" 29/03/2021 (ESMA70-151-2838 FI) nationellt sätts i kraft. Finansinspektionen rekommenderar i sin anvisning att de auktori­serade tillsynsobjekt som omfattas av anvisningarnas tillämpningsområde, andra tillsynsobjekt och finansmarknadsaktörer iakttar Esmas riktlinjer. Finansinspektionens anvisningar träder i kraft 1.6.2021. Finansinspektionen vill därtill göra tillsynsobjekten uppmärksamma på att Esma och de auktoriserade myndigheterna har avtalat om att redan under år 2021 genomföra två inspektioner för att säkerställa kvaliteten av rapporterade uppgifter om värdepappersfinansiering1.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Jyrki Manninen, ledande expert, tfn 09 183 5205, eller jyrki.manninen(at)fiva.fi

Bilagor


1EMIR and SFTR data quality report 2020 ESMA80-193-1713, s. 8