Valvottavatiedote 22.6.2021 – 28/2021

Muutoksia Yhteiseurooppalaisesta raportoinnista (COREP) annettuihin määräyksiin ja ohjeisiin

Määräyksiin ja ohjeisiin 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) on tehty muutoksia.

Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita 26/2013 on muutettu seuraavasti:

  • Määräysten ja ohjeiden 26/2013 soveltamisalaa on muutettu sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusraportointia koskevan sääntelyn siirtyessä omiin määräyksiin ja ohjeisiin 5/2021. Määräykset ja ohjeet 5/2021 julkaistaan sen jälkeen kun EU:n sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusraportointiin liittyvä komission täytäntöönpanoasetus on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä.
  • Sisällytetty Euroopan komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/453 markkinariskiä koskevien erityisten ilmoittamisvaatimusten osalta osaksi Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmaa.
  • Sisällytetty osoite EBA:n julkaisemiin säätelyn tulkintoihin (Q&A) osaksi Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmaa.
  • Sisällytetty rahastoyhtiöiden ja vaihtoehtorahastojen hoitajien osalta että raportoitavat valvontatiedot koskevat omien varojen määrää ja laatua (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, artikla 26) ja kiinteiden kulujen määrä (laskettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2033, artikla 13) sekä perustamispääomaa osalta osaksi Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmaa.

Muutosten voimaantulo

Määräyksiin ja ohjeisiin tehdyt muutokset tulevat voimaan 26.6.2021.

Lisätietoja antaa

Jussi Eronen, johtava raportointiasiantuntija, puhelin 09 183 5234 tai jussi.eronen(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi