Valvottavatiedote 17.10.2022 – 46/2022

Finanssivalvonnan laatiman luottolaitossektorin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion yhteenveto on julkaistu

Finanssivalvonta on julkaissut yhteenvedon arviostaan sen valvonnan piiriin kuuluvien luottolaitosten toimintaan liittyvistä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen sektorikohtaisista riskeistä. Sektorikohtainen riskiarvio perustuu osittain Finanssivalvonnan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ominaisriskiarvioon, joka julkaistiin huhtikuussa 2022.

Finanssivalvonnan arvion mukaan luottolaitoksiin sektoritasolla kohdistuva rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen kokonaisriski on merkittävä. Tähän vaikuttaa erityisesti sektorilla tarjottaviin tuotteisiin ja palveluihin liittyvä kohonnut rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski. Tuotteiden ja palveluiden riski näkyy erityisesti siinä, että talletuspankkitoimintaa harjoittavien luottolaitosten riski on kohonnut suhteessa luottolaitoksiin, jotka tarjoavat ainoastaan erilaisia rahoituspalveluita. Riskiarviossa on otettu huomioon luottolaitosten riskien hallintakeinoissa valvonnan yhteydessä havaitut puutteet, joilla on kokonaisriskiä kohottava vaikutus.

Sektorikohtainen riskiarvio tulee ohjaamaan luottolaitoksiin kohdistuvia Finanssivalvonnan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen valvontatoimenpiteitä tulevina vuosina. Valvontaa tullaan ensisijaisesti kohdentamaan sinne, missä hallintakeinoihin liittyy potentiaalisesti suurempi riski. Lisäksi tarkoituksena on kartoittaa aikaisempaa laajemmin eri luottolaitosten riskien hallintakeinojen tasoa.

Lisätietoja antaa

Viivi Jantunen, riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5008 tai viivi.jantunen(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet