Valvottavatiedote 15.11.2022 – 52/2022

Finanssivalvonta kehottaa huomioimaan velvoitteen raportoida merkittävistä häiriöistä ja virheistä palveluissa ja järjestelmissä

Finanssivalvonnan havaintojen mukaan merkittävistä häiriöstä pääsääntöisesti ilmoitetaan Finanssivalvonnalle sääntelyn mukaisesti. Kaikista merkittävistä häiriöistä ei kuitenkaan ole ilmoitettu Finanssivalvonnalle tai ilmoitusta ei ole tehty välittömästi häiriön havaitsemisen jälkeen. Finanssivalvonta kehottaa huomioimaan, että ilmoitus tehdään poikkeuksetta ja viipymättä.

Finanssivalvonnalle on ilmoitettava palveluissa sekä maksu- ja tietojärjestelmissä esiintyneistä merkittävistä häiriöistä ja virheistä viipymättä häiriöiden ilmaannuttua. Myös merkittävistä tietoturvapoikkeamista on ilmoitettava välittömästi, kun ne havaitaan.

Ilmoitusvelvollisuus koskee seuraavia valvottavia:

  • maksulaitokset, luottolaitokset ja kolmannen maan luottolaitosten Suomessa olevat sivuliikkeet, luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen omistusyhteisöt sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymien omistusyhteisöt, talletuspankkien yhteenliittymien keskusyhteisöt
  • pörssi, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt, vaihtoehtorahastojen hoitajat, jotka tarjoavat sijoituspalveluja
  • henki-, vahinko- ja jälleenvakuutusyhtiöt, vakuutusomistusyhteisöt, vakuutusyritysryhmän ylimmät emoyritykset, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet, vakuutusyhdistykset.

Lisätietoja antaa

Pasi Korhonen, johtava riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5514