Valvottavatiedote 6.4.2022 – 20/2022

Finanssivalvonta lykkää ratkaisua käteisautomaattinostojen asiakashinnoittelua koskevan ohjeistuksen jatkosta

Venäjän hyökkäyssota on aiheuttanut riskejä myös finanssisektorille, ja tämän vuoksi Finanssivalvonta lykkää ratkaisua käteisautomaattien hinnoittelua koskevan ohjeen ja suosituksen jatkosta.

Finanssivalvonta pyysi syksyllä 2021 lausuntoja siitä, ovatko käteisautomaattihinnoittelua koskevat ohje ja suositus perusteltuja nykyisessä markkinatilanteessa:

  1. Finanssivalvonnan ohje ns. euromaksuasetuksessa (924/2009, kodifioitu 2021/1230) tarkoitetun vastaavan kansallisen maksun määrittämisestä rajat ylittävissä käteisautomaattinostoissa sekä
  2. Finanssivalvonnan suositus Suomessa tehtävien vierasautomaattinostojen hinnoittelusta.

Finanssivalvonta on päättänyt lykätä toistaiseksi päätöksentekoa ohjeistuksen jatkosta. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut suurta epävarmuutta myös finanssimarkkinoilla. Finanssivalvonta katsoo, että sen ei ole tässä tilanteessa tarkoituksenmukaista tehdä käteisautomaattipalveluihin vaikuttavia ratkaisuja.  

Voimassa olevan euromaksuasetuksen soveltamista koskevan ohjeen mukaan toisessa EU-maassa tehdystä euromääräisestä käteisnostosta tulee periä asiakkaalta vastaava maksu kuin Otto.-automaatilla perittäisiin. Finanssivalvonta on euromaksuasetuksen soveltamista koskevan ohjeen antamisen yhteydessä myös suosittanut, että muiden toimijoiden ylläpitämillä automaateilla (ns. vierasautomaatit) Suomessa tehdystä käteisnostosta perittäisiin asiakkaalta enintään sama palvelumaksu kuin Otto.-automaatilla. Asian käsittelyn lykkäämisen ajan ohje ja suositus säilyvät voimassa ennallaan.

Lisätietoja antaa

Samu Kurri, osastopäällikkö, puhelin 09 183 5247 tai samu.kurri(at)finanssivalvonta.fi

Katso myös