Valvottavatiedote 24.8.2021 – 37/2021

Finanssivalvonta pyytää lausuntoja käteisautomaattinostojen asiakashinnoittelua koskevasta ohjeistuksesta – lausuntoaika päättyy 15.9.2021

Finanssivalvonta pyytää lausuntoja siitä, ovatko Finanssivalvonnan vuonna 2018 antama ohje ns. euromaksuasetuksessa (924/2009) tarkoitetun vastaavan kansallisen maksun määrittämisestä rajat ylittävissä käteisautomaattinostoissa sekä Finanssivalvonnan suositus Suomessa tehtävien vierasautomaattinostojen hinnoittelusta perusteltuja nykyisessä markkinatilanteessa.   

Voimassa olevan euromaksuasetuksen soveltamista koskevan ohjeen mukaan toisessa EU-maassa tehdystä euromääräisestä käteisnostosta tulee periä asiakkaalta vastaava maksu kuin mitä Otto.-automaatilla häneltä perittäisiin. Finanssivalvonta on euromaksuasetuksen soveltamista koskevan ohjeen antamisen yhteydessä myös suosittanut, että muiden toimijoiden ylläpitämillä automaateilla (ns. vierasautomaatit) Suomessa tehdystä käteisnostosta perittäisiin asiakkaalta enintään sama palvelumaksu kuin mitä Otto.-automaatilla.

Lausuntopyyntö on julkaistu lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausunnot pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 15.9.2021.

Lisätietoja antavat

  • Anne Nisén, johtava riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5211 tai anne.nisen(at)finanssivalvonta.fi
  • Anu Kettunen, lakimies, puhelin 09 183 5309 tai anu.kettunen(at)finanssivalvonta.fi