Tillsynsmeddelande 24.8.2021 – 37/2021

Finansinspektionen begär yttranden om anvisningarna för prissättning av kundernas kontantuttag ur uttagsautomater – yttrandetiden pågår fram till den 15 september 2021

Finansinspektionen ber om yttranden om huruvida Finansinspektionens anvisning från år 2018 om fastställandet av en motsvarande nationell betalning vid gränsöverskridande kontantuttag från uttagsautomater som avses i den s.k. eurobetalningsförordningen (924/2009) och Finansinspektionens rekommendation om prissättningen av kontantuttag från främmande uttagsautomater i Finland är motiverade i de nuvarande marknadsförhållandena.  

Enligt den gällande anvisningen om tillämpandet av eurobetalningsförordningen ska det för kontantuttag i euro som görs i ett annat EU-land debiteras en motsvarande avgift som skulle debiteras av kunden för uttag i en Otto.-automat. Finansinspektionen har i samband med anvisningen om tillämpandet av eurobetalningsförordningen även rekommenderat att det för kontantuttag från uttagsautomater som upprätthålls av andra aktörer i Finland (s.k. främmande uttagsautomater) debiteras högst samma serviceavgift som debiteras kunderna för uttag i Otto-automater.

Yttrandebegäran har publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Yttrandena ska inlämnas via utlåtande.fi senast den 15 september 2021.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Anne Nisén, ledande riskexpert, tfn 09 183 5211 eller anne.nisen(at)fiva.fi
  • Anu Kettunen, jurist, tfn 09 183 5309 eller anu.kettunen(at)fiva.fi