Valvottavatiedote 23.11.2022 – 53/2022

Määräykset ja ohjeet 6/2022 Finanssivalvonnan ilmoitus EBA:n ohjeiden noudattamisesta sijoituspalveluyrityksen vapauttamiseksi IFR:n maksuvalmiusvaatimuksesta (EBA/GL/2022/10)

Finanssivalvonta on antanut 28.11.2022 määräykset ja ohjeet 6/2022, joissa se saattaa kansallisesti voimaan Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) 29.7.2022 antamat ohjeet perusteista, joiden nojalla sijoituspalveluyritys voidaan vapauttaa (EU) 2019/2033 asetuksen 43 artiklan 1 kohdan maksuvalmiusvaatimuksesta (Guidelines on the criteria for the exemption of investment firms from liquidity requirements in accordance with Article 43(4) of Regulation (EU) 2019/2033). EBAn ohjeiden suomen- ja ruotsinkieliset versiot julkaistiin 26.9.2022 (EBA/GL/2022/10). Finanssivalvonnan uudet määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 28.11.2022.

Finanssivalvonta suosittaa ohjeessaan, että Määräysten ja ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat valvottavat noudattavat ohjeita.

Finanssivalvonta on ilmoittanut EBA:lle 28.11.2022 noudattavansa ohjetta valvonnassaan.

Lisätietoja antaa

Antti Alakiuttu, riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5456 tai antti.alakiuttu(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Määräykset ja ohjeet 6/2022 perusteista, joiden nojalla sijoituspalveluyritykset voidaan vapauttaa maksuvalmiusvaatimuksesta asetuksen (EU) 2019/2033 43 artiklan 4 kohdan mukaisesti