Tillsynsmeddelande 23.11.2022 – 53/2022

Föreskrifter och anvisningar 6/2022 Finansinspektionens anmälan om iakttagande av EBA:s riktlinjer om kriterier för undantag från likviditetskraven i IFR för värdepappersföretag (EBA/GL/2022/10)

Finansinspektionen meddelade den 28 november 2022 föreskrifter och anvisningar 6/2022, som sätter i kraft Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer om kriterier för undantag från likviditetskraven för värdepappersföretag enligt artikel 43.1 I förordning (EU) 2019/2033 av den 27 juli 2022 (Guidelines on the criteria for the exemption of investment firms from liquidity requirements in accordance with Article 43(4) of Regulation (EU) 2019/2033). Finska och svenska versioner av riktlinjerna publicerades den 26 september 2022 (EBA/GL/2022/10). Finansinspektionens nya föreskrifter och anvisningar träder i kraft den 28 november 2022.

I sina anvisningar rekommenderar Finansinspektionen att de företag under tillsyn som omfattas av tillämpningsområdet för föreskrifterna och anvisningarna ska följa EBA:s riktlinjer.

Finansinspektionen meddelade EBA den 28 november 2022 att den kommer att följa riktlinjerna i sin tillsyn.

Närmare upplysningar lämnas av

Antti Alakiuttu, riskexpert, tfn 09 183 5456 eller antti.alakiuttu(at)fiva.fi

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 6/2022: Anvisningar om kriterier för undantag från likviditetskraven för värdepappersföretag enligt artikel 43.4 i förordning (EU) 2019/2033