Valvottavatiedote 17.2.2022 – 10/2022

Muutokset elvytyssuunnitelmien laadintaa ja varhaista puuttumista koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin 2/2015

Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita 2/2015 (Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen) on muutettu.

Määräyksien ja ohjeiden lukuun 5 on lisätty viittaus Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) 9.11.2021 antamaan ohjeeseen elvytyssuunnitelmaa koskevista indikaattoreista (EBA/GL/2021/11).

Lisäksi määräyksien ja ohjeiden lukuun 3 on lisätty viittaus EBAn 1.1.2018 antamaan suositukseen (EBA/REC/2017/02) yritysten sisällyttämisestä konsolidointiryhmän elvytyssuunnitelmaan.

Viitatut EBAn suositus ja ohje ovat saatavilla Finanssivalvonnan nettisivuilla.

Muutokset määräyksiin ja ohjeisiin tulevat voimaan 18.2.2022.

Lisätietoja antaa

Virva Walo, johtava lakimies, puhelin 09183 5253 tai virva.walo(at)finanssivalvonta.fi