Tillsynsmeddelande 17.2.2022 – 10/2022

Ändringar i föreskrifter och anvisningar 2/2015 om utarbetande av återhämtningsplaner samt tidigt ingripande

Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 2/2015 (Utarbetande av återhämtningsplaner samt tidigt ingripande) har ändrats.

Till kapitel 5 i föreskrifterna och anvisningarna har det lagts till en hänvisning till Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer av den 9 november 2021 för indikatorer för återhämtningsplaner (EBA/GL/2021/11).

Till kapitel 3 i föreskrifterna och anvisningarna har det lagts till en hänvisning till EBAs rekom­mendation (EBA/REC/2017/02) av den 1 januari 2018 avseende täckningen av enheter i koncernåterhämtningsplanen.

EBAs rekommendation och riktlinjer som här hänvisas till finns på Finansinspektionens webbsidan.

Ändringarna i föreskrifter och anvisningar träder i kraft den 18 februari 2022.

Närmare upplysningar lämnas av

Virva Walo, ledande jurist, tfn 09 183 5253 eller virva.walo(at)fiva.fi