Valvottavatiedote 21.6.2022 – 34/2022

Muutoksia Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin 3/2011 koskien kestävyysriskien ja kestävyystekijöiden huomioon ottamista

Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin 3/2011 Sijoitusrahastotoiminnan järjestäminen ja menettelytavat on tehty muutoksia.

Muutoksilla määräyksiin ja ohjeisiin saatetaan kansallisesti voimaan Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuutuksen perusteella komission delegoitu direktiivi (EU) 2021/1270, jolla muutetaan komission direktiiviä 2010/43/EU kestävyysriskien ja kestävyystekijöiden ottamiseksi huomioon siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten (yhteissijoitusyritykset) osalta.

Määräyksiin ja ohjeisiin on lisätty määräykset siitä, että rahastoyhtiöiden tulee ottaa kestävyysriskit ja kestävyystekijät huomioon toiminnassaan.

Näitä määräyksiin ja ohjeisiin tehtyjä muutoksia sovelletaan 1.8.2022 alkaen.

Lisätietoja antaa

Kristian Nihtilä, johtava asiantuntija, puhelin 09 183 5294 tai kristian.nihtila(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Määräykset ja ohjeet 3/2011 Sijoitusrahastotoiminnan järjestäminen ja menettelytavat