Tillsynsmeddelande 21.6.2022 – 34/2022

Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 3/2011 som gäller beaktande av hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer

Det har gjorts ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 3/2011 Organisatoriska krav och uppföranderegler för placeringsfondsverksamhet.

Genom ändringarna sätts kommissionens delegerade direktiv (EU) 2021/1270 om ändring av direktiv 2010/43/EU vad gäller hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer som ska beaktas för företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) nationellt i kraft på grundval av Finansinspektionens rätt att meddela föreskrifter.

Till föreskrifter och anvisningar har det lagts till föreskrifter om att fondbolagen ska beakta hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer i sin verksamhet.

Ändringarna i dessa föreskrifter och anvisningar tillämpas fr.o.m. den 1 augusti 2022.

Närmare upplysningar lämnas av

Kristian Nihtilä, ledande expert, tfn 09 183 5294 eller kristian.nihtila(at)fiva.fi

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 3/2011 Organisatoriska krav och uppföranderegler för placeringsfondsverksamhet