Valvottavatiedote 5.9.2022 – 38/2022

Muutos määräyksiin ja ohjeisiin 1/2015: Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi II -ohjeet I osa

Finanssivalvonta on muuttanut määräyksiä ja ohjeita 1/2015, joilla on saatettu kansallisesti voimaan Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) antamat 16 Solvenssi II:een liittyvää ohjetta. Näistä seuraaviin kahteen ohjeeseen on nyt tehty muutoksia:

  • Sopimusrajoja koskevat ohjeet (EIOPA_BoS_14/165 FI)
  • Vakuutusteknisen vastuuvelan arvostamista koskevat ohjeet (EIOPA_BoS_14/166 FI)

Muutokset johtuvat EIOPAn antamista tarkistetuista ohjeista sopimusrajoihin ja vakuutusteknisen vastuuvelan arvostamiseen. Muutosten tavoitteena on harmonisoida vakuutusteknisen vastuuvelan arvostamista EU:ssa.

Finanssivalvonnan ohjeisiin ja määräyksiin tehdyt tekniset muutokset on esitetty Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden luvussa 18, Muutoshistoria. 

Finanssivalvonnan muutetut määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 1.1.2023, mutta niitä voidaan soveltaa jo aikaisemmin.

Koska nyt muutetut ohjeistot saattavat vaikuttaa osin vakavaraisuusvaadetta korottavasti, osin alentavasti, valvottavien suositetaan implementoivan samalla kertaa kaikki uusien ohjeiden mukaiset muutokset.

Finanssivalvonta esittelee myöhemmin syksyllä ohjeiden muutoksia ja Finanssivalvonnan odotukset siitä, miten ja missä aikataulussa muutokset tulee tehdä.

Lisätietoja antaa

Jari Niittuinperä, johtava matemaatikko, jari.niittuinpera(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet