Valvottavatiedote 10.10.2023 – 55/2023

Euroopan valvontaviranomaiset arvioineet finanssimarkkinatoimijoiden antamia tietoja sijoituspäätöstensä kestävyysvaikutuksista

Euroopan valvontaviranomaiset ESAt (EBA, EIOPA ja ESMA) ovat julkaisseet yhteisen raportin, joka koskee finanssimarkkinatoimijoiden ilmoituksia niiden sijoituspäätösten haitallisista kestävyysvaikutuksista. Raportti on toimitettu Euroopan komissiolle tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR, EU/2019/2088) mukaisesti.1 Tiedonantovelvoiteasetuksen artiklan 4 mukaan finanssimarkkinatoimijoiden on julkaistava ilmoitus toimintaperiaatteistaan, kun ne huomioivat sijoituspäätöstensä pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset (ns. PAI-ilmoitus, Principle adverse impact).

Raportissa on arvioitu sitä, miten finanssimarkkinatoimijat noudattavat tätä tiedonantovelvoitetta. Raportin yleinen johtopäätös on, että tiedonantovelvoitteiden noudattaminen vaihteli suuresti.

Tiedonantovelvoite koskee finanssimarkkinatoimijoita, joita ovat henkivakuutusyhtiöt, yli sadan vakuutetun lisäeläkekassat ja -säätiöt, omaisuudenhoitoa tarjoavat pankit ja sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat.

Raportti sisältää lisäksi valvojien näkemyksiä hyvistä ja huonoista käytänteistä sekä suosituksia komissiolle sääntelyn kehittämiseksi.

Katso raportti sekä Euroopan valvontaviranomaisten tiedotteet EBA, EIOPA, ESMA

Lisätietoja antavat

  • Pankit, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt, vaihtoehtorahastojen hoitajat: Nina Männynmäki, johtava asiantuntija, nina.mannynmaki(at)finassivalvonta.fi
  • Vakuutusyhtiöt ja yli sadan vakuutetun lisäeläkekassat ja -säätiöt: Marketta Lindén, johtava asiantuntija, marketta.linden(at)finanssivalvonta.fi

 

1art 18