Valvottavatiedote 25.5.2023 – 32/2023

Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin 7/2018 muutos MiFID II:n soveltuvuusvaatimuksista sekä palkitsemisvaatimuksista eräiltä osin

Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin 7/2018 Sijoituspalvelujen toiminnan järjestäminen ja menettelytavat on tehty muutos, jolla saatetaan kansallisesti voimaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ”Ohjeet MiFID II:n soveltuvuusvaatimuksista eräiltä osin” (ESMA35-43-3172) ja "Ohjeet MIFID II:n palkitsemisvaatimuksista eräiltä osin" (ESMA35-43-3565). Nämä ohjeet korvaavat aikaisemmat ESMAn ohjeet ESMA35-43-1163 ja ESMA/2013/606.

Määräysten ja ohjeiden muutos tulee voimaan 3.10.2023.

Määräyksissä ja ohjeissaan Finanssivalvonta suosittaa, että ohjeen soveltamisalaan kuuluvat yhteisöt noudattavat ESMAn ohjeita.

ESMAn ohjeet MiFID II:n soveltuvuusvaatimuksista eräiltä osin pohjautuu aikaisempaan vuonna 2018 julkaistuun ohjeeseen. Uudessa ohjeessa on kuitenkin huomioitu mm. MiFID II delegoidun asetuksen muutokset kestävyystekijöiden, -riskien ja -mieltymysten sisällyttämisestä tiettyihin sijoituspalveluyrityksiä koskeviin organisatorisiin vaatimuksiin ja toimintaedellytyksiin.

ESMAn ohjeet MIFID II:n palkitsemisvaatimuksista eräiltä osin pohjautuu aikaisempaan vuonna 2013 julkaistuun ohjeeseen palkka- ja palkkiopolitiikoista ja käytännöistä (MiFID). Ohjeen muotoilua on tietyiltä osin selkeytetty ja siinä on huomioitu MiFID II -direktiivissä tulleita uusia vaatimuksia sekä kansallisten valvojien tekemiä havaintoja.

Lisätietoja antaa

Saara Rundqvist, vanhempi valvoja, puhelin 09 183 5320 tai saara.rundqvist(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet