Tillsynsmeddelande 25.5.2023 – 32/2023

Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 7/2018 gällande kraven för vissa aspekter av lämplighetskraven och ersättningskraven i Mifid II

Det har gjorts ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 7/2018 Organisering av och förfaranden vid tillhandahållande av investeringstjänster, genom vilka Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) "riktlinjer för vissa aspekter av lämplighetskraven i Mifid II” (ESMA35-43-3172) och "riktlinjer om vissa aspekter av ersättningskraven i Mifid II-direktivet" (ESMA35-43-3565) sätts i kraft nationellt. Dessa riktlinjer ersätter Esmas tidigare riktlinjer ESMA35-43-1163 och ESMA/2013/606.

Ändringarna i föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 3 oktober 2023.

I föreskrifterna och anvisningarna rekommenderar Finansinspektionen att sammanslutningar som omfattas av dessa riktlinjers tillämpningsområde ska iaktta Esmas riktlinjer.

Esmas riktlinjer för vissa aspekter av lämplighetskraven i Mifid II utgår ifrån de tidigare riktlinjerna som publicerades år 2018. I de nya riktlinjerna har man bl.a. beaktat ändringarna i Mifid II delegerade förordningen gällande integrering av hållbarhetsfaktorer, hållbarhetsrisker och hållbarhetspreferenser i vissa organisatoriska krav och villkor för verksamheten för värdepappersföretag.

Esmas riktlinjer om vissa aspekter av ersättningskraven i Mifid II-direktivet bygger på de tidigare riktlinjerna om ersättningspolicy och ersättningspraxis (Mifid-direktivet) som publicerades år 2013. Riktlinjerna har till vissa delar förtydligats och beaktar även krav i Mifid II samt observationer som nationella övervakningsmyndigheterna gjort på området.

Närmare upplysningar lämnas av

Saara Rundqvist, senior övervakare, tfn 09 183 5320 eller saara.rundqvist(at)fiva.fi

Bilagor