Valvottavatiedote 13.2.2023 – 8/2023

Kalliin tuotteen myynti vaatii hyvät perustelut ‒ vakuutuksen ottajan etu on avainasemassa sijoitusvakuutustuotteita tarjottaessa

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) on toivonut kansallisten valvojien kiinnittävän huomiota asiakkaille tarjottavien sijoitusvakuutusten kannattavuuteen asiakkaiden kannalta.

EIOPAn näkemyksen mukaan sijoitusvakuutus on asiakkaalle kannattava, kun tuotteen kulut ovat järkevässä suhteessa sen tuottoon. Hyvän tuotteen kulujen pitäisi olla läpinäkyvät, kulujen tulisi olla kohtuulliset suhteessa markkinaan ja asiakkaan kaikkien kulujen jälkeen saaman tuoton pitäisi olla suhteessa asiakkaan ottamaan riskiin.

Finanssivalvonta kartoitti kansallista tilannetta

Finanssivalvonta on käynyt läpi suomalaisten henkivakuutusyhtiöiden tuotteet kartoittaakseen sijoitusvakuutusten markkinan asiakkaalle näyttäytyvän kannattavuuden kannalta.

Tarkastelu kohdentui erityisesti sijoitusvakuutuksiin liitettäviin vakuutuskoreihin. Vakuutuskori on henkivakuutusyhtiön järjestämä sijoituskohde, jonka arvonkehitys määrää sijoitusvakuutuksen kehityksen. Vaikka nämä tuotteet ovat usein hyvin samanlaisia kuin sijoitusrahastot, sijoituskorit eivät ole sijoitusrahastojen tavoin lailla säädeltyjä.

Useimmiten sijoituskorien varat on sijoitettu edelleen sijoitusrahastoihin, osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin tai kiinteistöihin. Koska sijoituskoreja ei ole säännelty, on henkivakuutusyhtiöllä suuri vapaus muokata tuote mieleisekseen.

Finanssivalvonnan selvitys toi esiin useita tuotteita, joissa asiakkaan tuotteesta saama hyöty vaikuttaa raskaiden kulujen vuoksi kyseenalaiselta. Sijoituskorin kustannukset asiakkaalle saattoivat olla lähes kaksinkertaiset verrattuna vastaavalla riskillä sijoittavaan rahastoon, jonka asiakas voi niin ikään valita saman vakuutuksen sijoituskohteeksi. Vastaavasti joissain tapauksissa sijoituskorin tuotto oli selvästi heikompi kuin kuluiltaan edullisemman sijoitusrahaston tuotto. Näitä tuotteita tarjoaviin yhtiöihin ollaan erikseen yhteydessä asian selvittämiseksi tarkemmin.

Tuotehallinnan prosessien pitää huomioida myös asiakkaan etu

Finanssivalvonta muistuttaa, että vakuutusyhtiön pitää tuotehallintaprosessissaan arvioida tuotteen mielekkyys myös vakuutetun kannalta. Sijoituskorin käytölle pitää olla myös asiakkaan näkökulmasta riittävät perustelut, silloinkin kun vakuutusyhtiön näkökulmasta esimerkiksi parempi kannattavuus tai vahvempi palkkiotuotto syntyisi muilla valinnoilla.

Vakuutusyhtiön tulee ottaa myös sijoituskohteiden kulut huomioon arvioitaessa sijoitusvakuutuksen asianmukaisuutta ja soveltuvuutta asiakkaalle. Vakuutuksen tarjoajan pitää pystyä kestävästi perustelemaan esimerkiksi miten kalliimpi sijoituskori vastaa asiakkaan tarpeita paremmin kuin edullisempi vastaavalla riskillä sijoittava sijoitusrahasto.

Lisätietoja antaa

Antti Lampinen, markkinavalvoja, puhelin 09 183 5518 tai antti.lampinen(at)finanssivalvonta.fi