Valvottavatiedote 18.4.2023 – 23/2023

MOK 1/2014: Finanssivalvonnan luottolaitosten riskitiedonkeruuta koskevan määräyksen ja ohjeen muuttaminen

Finanssivalvonta on tehnyt määräykseen ja ohjeeseen 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu Finanssivalvonnan uuden valvottavien taloudellisen tilan ja riskien raportointijärjestelmän käyttöönoton vaatimat muutokset valvontatietojen toimittamiseen. Muutos koskee seuraavia tiedonkeruita:

  • Korkoriski (R)
  • Luottoriskiraportti Pankkijärjestelmän tila (S)
  • Luototussuhderaportti (LTC)

Määräysten ja ohjeiden muutosten voimaantulo

Määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 31.3.2023.

Lisätietoja antaa

Jussi Eronen, johtava asiantuntija, puhelin 09 183 5234 tai jussi.eronen(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Määräykset ja ohjeet 1/2014