Valvottavatiedote 15.3.2023 – 17/2023

MOK 26/2013: Finanssivalvonnan yhteiseurooppalaista raportointia koskevan määräyksen ja ohjeen muuttaminen

Finanssivalvonta on tehnyt muutoksia määräykseen ja ohjeeseen 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (Corep). Muutokset tulevat voimaan 15.3.2023.

EBA on julkaisut kolme uutta ohjetta suurituloisten tiedonkeruusta ja palkitsemisraportoinnista:

  • Ohjeet direktiivin 2013/36/EU mukaisesta palkitsemiskäytäntöjen, sukupuolten palkkaerojen ja suhteiden hyväksyttyjen korkeampien tasojen vertailusta (EBA GL 2022 06).
  • Ohjeet direktiivin (EU) 2019/2034 mukaisista palkitsemiskäytäntöjen ja sukupuolten palkkaerojen vertailuista (EBA GL 2022 07).
  • Ohjeet direktiivin 2013/36/EU ja direktiivin (EU) 2019/2034 mukaisesta suurituloisia koskevasta tietojen keruusta (EBA GL 2022 08).

Kaikki ohjeet ovat tulleet voimaan 31.12.2022. Muutoksella määräyksen ja ohjeen 26/2013 säädöstausta päivitetään vastaamaan voimassa olevia ohjeita.

Raporttien toimittaminen Finanssivalvontaan siirtymäaikana

Vuonna 2023 raportoinnissa noudatetaan siirtymäaikaa, jolloin vuonna 2022 päättyvää tilikautta koskevat tiedot tulee toimittaa Finanssivalvonnalle viimeistään 31.8.2023. Jatkossa raportoitavat tiedot tulee toimittaa viimeistään 15. kesäkuuta niinä kalenterivuosina, joina tiedot kerätään.

Tarkemmat tiedot EBAn ohjeista löytyvät Finanssivalvonnan määräyksien ja ohjeiden 8/2022, 9/2022 ja 10/2022 yhteydestä, joilla EBAn ohjeet on liitetty Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmaan.

Määräysten ja ohjeiden muutosten voimaantulo

Määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 15.3.2023.

Lisätietoja antaa

Jussi Eronen, johtava raportointiasiantuntija, puhelin 09 183 5234 tai jussi.eronen(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet