Valvottavatiedote 4.10.2023 – 54/2023

Muutos Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin 7/2018 koskien MiFID II:n tuotehallintavaatimuksia

Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin 7/2018 Sijoituspalvelujen toiminnan järjestäminen ja menettelytavat on tehty muutos, jolla saatetaan kansallisesti voimaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeet MiFID II-direktiivin tuotehallintavaatimuksista (ESMA35-43-3448). Nämä ohjeet korvaavat aikaisemmat ESMAn ohjeet ESMA35-43-620.

Määräysten ja ohjeiden muutos tulee voimaan 3.10.2023.

Määräyksissä ja ohjeissaan Finanssivalvonta suosittaa, että ohjeen soveltamisalaan kuuluvat yhteisöt noudattavat ESMAn ohjeita.

ESMAn ohjeet MiFID II-direktiivin tuotehallintavaatimuksista pohjautuvat aikaisempaan vuonna 2018 julkaistuun ohjeeseen. Uusissa ohjeissa on kuitenkin huomioitu mm. velvollisuus eritellä kaikki kestävyyteen liittyvät tavoitteet, joiden kanssa tuote on yhteensopiva, sekä mahdollisuus määritellä kohdemarkkinat soveltamalla joihinkin ominaisuuksiltaan vertailukelpoisiin tuotteisiin yhteistä lähestymistapaa (ns. klusterointimenetelmä).

Lisätietoja antaa

Saara Rundqvist, vanhempi valvoja, puhelin 09 183 5320 tai saara.rundqvist(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet

Määräykset ja ohjeet 7/2018 Sijoituspalvelujen toiminnan järjestäminen ja menettelytavat

ESMAn ohjeet MiFID II-direktiivin tuotehallintavaatimuksista (ESMA35-43-3448)