Tillsynsmeddelande 4.10.2023 – 54/2023

Ändring av Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 7/2018 om produktstyrningskraven enligt Mifid II

Det har gjorts en ändring i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 7/2018 Organisering av och förfaranden vid tillhandahållande av investeringstjänster genom vilket Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) riktlinjer för produktstyrningskraven enligt Mifid II (ESMA35-43-3448) sätts i kraft nationellt. Dessa riktlinjer ersätter Esmas tidigare riktlinjer ESMA35-43-620.

Ändringarna i föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 3 oktober 2023.

I föreskrifterna och anvisningarna rekommenderar Finansinspektionen att sammanslutningar som omfattas av dessa riktlinjers tillämpningsområde ska iaktta Esmas riktlinjer.

Esmas riktlinjer för produktstyrningskraven enligt Mifid II utgår ifrån de tidigare riktlinjerna som publicerades år 2018. I de nya riktlinjerna har man även beaktat skyldigheten att specificera eventuella hållbarhetsrelaterade mål som produkten är förenlig med samt möjligheten att anta en gemensam strategi för vissa produkter med jämförbara egenskaper (”klustermetod”).

Närmare upplysningar lämnas av

Senior övervakare Saara Rundqvist, telefon 09 183 5320 eller saara.rundqvist(at)finanssivalvonta.fi

Bilagor

Föreskrifter och anvisningar 7/2018 Organisering av och förfaranden vid tillhandahållande av investeringstjänster

Esmas riktlinjer för produktstyrningskraven enligt Mifid II (ESMA35-43-3448)