Valvottavatiedote 2.2.2024 – 6/2024

EBA julkaissut lausuntopyynnön ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien riskien hallinnasta

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on 18.1.2024 julkaissut lausuntopyynnön ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvien riskien hallintaa koskevien ohjeiden luonnoksesta. Ohjeet sisältävät edellytykset ESG-riskien tunnistamiseen, mittaamiseen, hallintaan ja valvontaan. Ne sisältävät myös tarkemmat ohjeet vakavaraisuusdirektiivin (CRD6) mukaisten siirtymäsuunnitelmien laadintaa varten. Siirtymäsuunnitelmien tarkoituksena on tunnistaa ja huomioida luottolaitoksille aiheutuvat riskit siirtymäprosessissa ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Lausuntopyyntö on luettavissa EBAn verkkopalvelussa. Lausuntoaika jatkuu 18.4.2024 saakka. EBA järjestää julkisen kuulemistilaisuuden virtuaalisesti 28.2.2024.

Lisätietoja antaa

Jaana Ladvelin, johtava asiantuntija, puhelin 09 183 5313 tai jaana.ladvelin(at)finanssivalvonta.fi