Tillsynsmeddelande 2.2.2024 – 6/2024

EBA:s samråd om hanteringen av miljö-, samhälls- och styrningsrisker

Europeiska bankmyndigheten (EBA) publicerade den 18 januari 2024 en remiss om ett utkast till riktlinjer om hanteringen av miljö-, samhälls- och styrningsrisker (ESG). Riktlinjerna innehåller villkor för identifiering, mätning, hantering och kontroll av ESG-risker. De innehåller också tydligare vägledning för upprättande av övergångsplaner enligt kapitalkravsdirektivet (CRD6). Syftet med övergångsplanerna är att identifiera och fånga upp de risker som övergångsprocessen för att nå miljömålen medför.

Remissdokumentet finns tillgängligt på EBA:s webbplats. Remisstiden pågår till den 18 april 2024. EBA ordnar ett virtuellt offentligt samråd den 28 februari 2024.

Närmare upplysningar lämnas av

Jaana Ladvelin, ledande specialist, tfn 09 183 5313 eller jaana.ladvelin(at)fiva.fi