Verkkouutinen 27.11.2013 – 16/2013

Anneli Tuomiselle jatkokausi eurooppalaisen kuluttajansuoja- ja finanssi-innovaatiokomitean puheenjohtajana

Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen on nimitetty Euroopan pankki-, vakuutus- ja arvopaperiviranomaisten yhteiskomitean (Joint Committee) alaisen Subcommittee on Consumer Protection and Financial Innovationin puheenjohtajaksi. Puheenjohtajan nimittivät Euroopan pankki-, vakuutus- ja arvopaperiviranomaisten hallintoneuvostot yhdessä. Tuominen on toiminut komitean puheenjohtajana marraskuusta 2011 lähtien, ja myös jatkokausi on kahden vuoden mittainen.

"Arvopaperi-, pankki- ja vakuutussektorien kuluttajansuojasääntelyä ja siihen liittyvää tiedonantovelvollisuutta yhdenmukaistetaan parhaillaan EU:ssa, ja alakomitealla on siinä merkittävä rooli", sanoo Anneli Tuominen. "Työ finanssialan tuotekehitysprosessien parantamiseksi on edennyt hyvin. Olemme myös edistyneet asiakasvalitusten käsittelyä koskevien ohjeiden yhdenmukaistamisessa."

Alakomitean tehtävänä on koordinoida arvopaperi-, pankki- ja vakuutussektoreiden valvojien toimintaa kuluttajansuojaa ja finanssialan uusia ilmiöitä koskevissa asioissa. Alakomitean tavoitteena on mm. edistää eri finanssituotteiden ja -palvelujen yhdenmukaista sääntelyä ja valvontaa. Alakomitean jäsenistö koostuu kansallisten arvopaperimarkkina-, pankki- ja vakuutusvalvojien edustajista.

Lisätietoja antaa

Anneli Tuominen, johtaja, puhelin 010 831 5300.