Webbnyheter 27.11.2013 – 16/2013

Anneli Tuominen fortsätter som ordförande för den europeiska kommittén för konsumentskydd och finansiell innovation

Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen har utnämnts till ordförande för Sub-Committee on Consumer Protection and Financial Innovation, som är underställd den gemensamma kommittén för de europeiska bank-, försäkrings- och värdepappersmyndigheterna (Joint Committee). Ordföranden har utnämnts gemensamt av tillsynsstyrelserna för bank-, försäkrings- och värdepappersmyndigheterna. Tuominen är ordförande för kommittén sedan november 2011 och hennes fortsatta mandatperiod pågår också i två år.

”För närvarande samordnas regleringen av värdepappers-, bank-, och försäkringssektorerna i fråga om konsumentskydd och tillhörande informationsskyldighet i EU, och underkommittén har en viktig roll i detta”, säger Anneli Tuominen. ”Arbetet för att förbättra processerna för produktutveckling i finansbranschen har framskridit bra. Vi har också gjort framsteg när det gäller att samordna anvisningarna om behandling av kundklagomål.”

Underkommittén har till uppgift att samordna tillsynsmyndigheternas verksamhet på värdepappers-, bank- och försäkringssektorerna i frågor som gäller konsumentskydd och nya fenomen i finansbranschen. Den har bland annat som mål att främja en enhetlig reglering och tillsyn av finansprodukter och -tjänster. Underkommitténs medlemmar företräder de nationella värdepappers-, bank- och försäkringstillsynsmyndigheterna.

Ytterligare upplysningar lämnas av

  • direktör Anneli Tuominen, telefon 010 831 53 00