Verkkouutinen 5.11.2013 – 13/2013

Finanssivalvonta määrännyt rikemaksun raportoinnin laiminlyönnistä

Finanssivalvonta on määrännyt rikemaksun taloudellista asemaa koskevan raportoinnin laiminlyönnistä. Rikemaksu on määrätty Orionin Eläkesäätiölle, joka ei ole toimittanut Finanssivalvonnalle kahta säännöllistä raporttia taloudellisesta asemastaan määräajassa (raportit myöhässä kuusi pankkipäivää). Rikemaksun määrä on 5 000 euroa.

Finanssivalvonta voi määrätä raportointivelvollisuuden laiminlyönnistä oikeushenkilölle 5 000–100 000 euron rikemaksun. Rikemaksu tuomitaan maksettavaksi valtiolle.

Rikemaksupäätös ei ole lainvoimainen. Eläkesäätiöllä on oikeus valittaa 30.10.2013 tehdystä päätöksestä markkinaoikeuteen 30 päivän aikana sen tiedoksisaannista.

Lisätietoja antaa

Marja Nykänen osastopäällikkö, puhelin 010 831 5247.

Liite

Finanssivalvonnan päätös

Katso myös