Webbnyheter 5.11.2013 – 13/2013

Finansinspektionen har påfört en ordningsavgift för försummelser i rapporteringen

Finansinspektionen har påfört Orions pensionsstiftelse (Orionin Eläkesäätiö) en ordningsavgift för försummelser i rapporteringen av den finansiella ställningen, eftersom pensionsstiftelsen har lämnat in två regelbundna rapporter om den finansiella ställningen efter utsatt tid (rapporterna sex bankdagar försenade). Ordningsavgiften uppgår till 5 000 euro.

Finansinspektionen har rätt att påföra juridiska personer en ordningsavgift på 5 000–100 000 euro för försummelse av rapporteringsskyldigheten. Ordningsavgiften ska betalas till staten.

Beslutet om ordningsavgift har ännu inte vunnit laga kraft. Pensionsstiftelsen har rätt att överklaga beslutet av den 30 oktober 2013 till marknadsdomstolen inom 30 dagar efter att ha tagit del av beslutet.

Närmare upplysningar lämnas av

  • avdelningschef Marja Nykänen, telefon 010 831 52 47

Bilaga

Se också