Verkkouutinen 31.10.2014 – 14/2014

Selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kannattavuudesta 2004–2013: vakuutusliikkeiden kannattavuus ja tuotot edelleen hyvällä tasolla, markkinat keskittyivät entisestään

Vuonna 2013 markkinat keskittyivät entisestään yritysjärjestelyiden vuoksi, kun neljän suurimman yhtiön osuus markkinoista nousi 90 prosenttiin. Edellisenä vuotena osuus oli ollut 84 prosenttia. Tarkasteluvuonna lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoitti 11 suomalaista vakuutusyhtiötä

Vakuutusliikkeen hinnoittelunäkökulmasta laskettu tulos vahvistui edellisvuodesta vain hieman. Tulosta paransivat sekä maksutuoton kasvu että korvauskulujen pieneneminen. Tulosta puolestaan heikensi markkinoilla edelleen vallinnut matala korkotaso ja siitä aiheutuva nettovastuuvelalle kohdistuva heikko riskitön tuotto. Tulos suhteessa maksutuloon oli vuonna 2013 13 prosenttia, joka oli samansuuruinen kuin koko tarkastelujakson 2004–2013 keskiarvo. Maksutulo oli vuonna 2013 noin 618 miljoonaa euroa.

Kannattavuusmielessä vuosi 2013 oli lakisääteisen tapaturmavakuuttamisen osalta edellisvuotta heikompi. Käypäarvoiset sijoitustuotot jäivät vajaaseen kolmannekseen viime vuodesta, mikä oli merkittävin syy tuloksen heikkenemiseen. Vakuutusliikkeen tulos oli kuitenkin korkeampi kuin kymmenen vuoden tarkastelujaksolla keskimäärin. Vuoden 2013 tulosprosentti oli 23, kun vastaavan kymmenen vuoden keskiarvo oli noin 13 prosenttia.

Lakisääteiseen tapaturmavakuutustoimintaan sitoutuneelle pääomalle saatiin korkea 23 prosentin tuotto. Koko tarkastelujakson 2004–2013 keskimääräinen tuotto oli 18 prosenttia.

Finanssivalvonnan vuosittainen selvitys

Finanssivalvonta julkaisee vuosittain selvityksen lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kannattavuudesta. Selvityksessä julkaistaan koko vakuutuslajin tietojen lisäksi myös yhtiökohtaisia laskelmia. Selvityksessä esitetään tietoja lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vakuutusmaksujen kehityksestä, markkinaosuuksista ja tuloksesta. Lisäksi esitetään tietoja yhdistetyn kulusuhteen kehityksestä.

Selvitystä täydentävät lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tilastot sekä erillinen Excel-taulukko, jossa on yhteenveto suomalaisilta yhtiöiltä kerätyistä tiedoista.

Lisätietoja antaa

johtava matemaatikko Pirkko Welin-Siikaluoma, puhelin 010 831 5533

Liitteet