Verkkouutinen 27.10.2015 – 16/2015

Finanssivalvonta hakee muutosta markkinaoikeuden päätökseen

Finanssivalvonta hakee muutosta markkinaoikeuden 23.9.2015 antamaan päätökseen ja vaatii, että korkein hallinto-oikeus kumoaa päätöksen, jolla markkinaoikeus alensi Navi Group Oy:lle määrättyä seuraamusmaksua. Navi Group Oy:n nykyinen toiminimi on Privanet Capital Markets Oy.

Finanssivalvonta määräsi 4.11.2014 antamallaan päätöksellä Navi Group Oy:lle 100 000 euron seuraamusmaksun. Yhtiö oli rikkonut useita säännöksiä ajanjaksolla 31.12.2011–22.11.2013. Markkinaoikeus kumosi Finanssivalvonnan päätöksen eräiltä osin ja alensi Navi Group Oy:lle määrätyn seuraamusmaksun 80 000 euroon.

Valituksessaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle Finanssivalvonta katsoo, että sen tekemää päätöstä Navi Group Oy:lle määrätystä seuraamusmaksusta ei tule miltään osin kumota, vaan se tulee pitää voimassa sellaisenaan.

Lisätietoja antaa

Sonja Lohse, yksikönpäällikkö, johtava neuvonantaja, puhelin 010 831 5311.