Verkkouutinen 13.8.2015 – 10/2015

Finanssivalvonnan Markkina- ja likviditeettiriskit -toimiston päälliköksi Sami Pyykönen

Kauppatieteiden maisteri Sami Pyykönen on nimitetty Markkina- ja likviditeettiriskit -toimiston päälliköksi 1.9. alkaen.

Hän siirtyy tehtävään Euroopan keskuspankista, jossa hän on työskennellyt Directorate General 3:ssa Principal Supervisorina. Hän on myös aikaisemmin työskennellyt Finanssivalvonnan Markkina- ja likviditeettiriskit toimistossa riskiasiantuntijana. Toimiston tehtävänä on valvoa, että Finanssivalvonnan rahoitussektorin valvottavien markkina- ja likviditeettiriskien hallinta on riittävällä tavalla järjestetty ja että liiketoiminnassa otetut riskit eivät vaaranna valvottavien riskinkantokykyä.