Webbnyheter 13.8.2015 – 10/2015

Sami Pyykönen utsedd till chef för byrån för marknads- och likviditetsrisker

Ekonomie magister Sami Pyykönen har utnämnts till chef för byrån för marknads- och likviditetsrisker från och med den 1 september 2015.

Han kommer närmast från Europeiska centralbanken och tjänsten som Principal Supervisor vid Directorate General 3. Han har tidigare verkat som riskexpert vid Finansinspektionens byrå för marknads- och likviditetsrisker.
 
Byråns uppgift är att övervaka att hanteringen av marknads- och likviditetsrisker i företagen under tillsyn inom finanssektorn är tillräcklig och att riskerna i verksamheten inte äventyrar företagens riskhanteringsförmåga.