Verkkouutinen 1.9.2016 – 9/2016

Työttömyyskassat 2015: Yrittäjäkassojen jäsenmäärän nousu taittui

​Työttömyyskassojen ansiopäivärahamenot nousivat vuonna 2015 kuusi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Ansiopäivärahoja maksettiin yhteensä 2,8 miljardia euroa.

Yrittäjäkassoissa sekä ansiopäivärahamenojen nousu että päivärahan saajien lukumäärän kasvu olivat huomattavasti suurempia kuin palkansaajakassoissa. Vuonna 2015 palkansaajakassojen jäsenmäärä nousi ja yrittäjäkassojen jäsenmäärä puolestaan laski ensimmäisen kerran niiden perustamisen eli vuoden 1995 jälkeen. Yrittäjäkassojen ansiopäivärahamenot kasvoivat runsaalla viidenneksellä edellisestä vuodesta.

Työttömyyskassoja oli yhteensä 29. Niiden välillä oli huomattavia eroja menojen, päivärahan saajien lukumäärän ja etuuspäivien määrän kehityksessä. Päivärahahakemusten keskimääräinen käsittelyaika pysyi samalla tasolla kuin kahtena edellisenä vuonna ja oli täyttä ansiopäivärahaa koskevissa myönteisissä päätöksissä 10 päivää.

Tiedot perustuvat Finanssivalvonnan julkaisemaan Työttömyyskassat 2015 -verkkojulkaisuun. Finanssivalvonta julkaisee lisäksi työttömyyskassojen jäsenmaksuperusteet vuosittain sekä hakemusmääriä, etuusmenoja ja käsittelyaikoja koskevat tiedot neljännesvuosittain verkkopalvelussaan.

Lisätietoja antaa

Marko Aarnio, toimistopäällikkö, puhelin 010 831 5562.

Liite

Työttömyyskassat 2015 (pdf)