Webbnyheter 1.9.2016 – 9/2016

Arbetslöshetskassorna 2015: Företagarkassornas medlemsantal upphörde att öka

Arbetslöshetskassornas utgifter för inkomstrelaterade dagpenningar ökade år 2015 med sex procent jämfört med året innan. Inkomstrelaterade dagpenningar betalades för sammanlagt 2,8 miljarder euro.

I företagarkassorna ökade både utgifterna för inkomstrelaterade dagpenningar och antalet dagpenningsmottagare betydligt mer än i löntagarkassorna. I löntagarkassorna ökade antalet medlemmar under år 2015, medan antalet medlemmar i företagarkassorna minskade för första gången sedan kassorna grundades, dvs. efter år 1995. I företagarkassorna ökade utgifterna för inkomstrelaterade dagpenningar med en dryg femtedel från året innan.

Antalet företagarkassor var 29. Det fanns betydande skillnader i utvecklingen av utgifter, antalet dagpenningmottagare och antalet förmånsdagar mellan kassorna. Den genomsnittliga handläggningstiden för ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning var på samma nivå som under de två tidigare åren och tio dagar för ansökningar om full inkomstrelaterad dagpenning, när beslutet var positivt.

Uppgifterna grundar sig på Finansinspektionens webbpublikation Työttömyyskassat 2015. Finansinspektionen publicerar även varje år grunderna för arbetslöshetskassornas medlemsavgifter samt varje kvartal uppgifter om antalet ansökningar, förmånsutgifter och handläggningstider i sin webbtjänst.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Marko Aarnio, byråchef, telefon 010 831 5562

Bilaga

Työttömyyskassat 2015 (på finska med svensk resumé, pdf)