Verkkouutinen 10.3.2017 – 8/2017

Finanssivalvonnan johtavaksi digitalisaatioasiantuntijaksi Hanna Heiskanen

​DI ja OTM Hanna Heiskanen on nimitetty johtavaksi digitalisaatioasiantuntijaksi 27.3.2017 alkaen. Hän siirtyy tehtävään Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksesta.

Hanna Heiskasella on laaja-alainen kokemus digitaalisiin sisämarkkinoihin, sähköiseen tunnistamiseen ja -asiointiin sekä teletoiminnan varautumiseen ja toimivuuteen liittyvien tehtävien parissa. Hän on ollut mukana EU-tason ja kansallisen tason säädösvalmistelussa sekä asiantuntijaryhmissä käsittelemässä mm. sähköisen tunnistamisen käytäntöjä ja viranomaisten välistä tiedonvaihtoa. Tehtävissään hän on tutustunut myös finanssialan digitalisaatioon ja toimialaan vaikuttavaan uuteen sääntelyyn.

Ennen Viestintävirastoa hän on työskennellyt merkittävän teleyrityksen tutkimus- ja tuotekehitysosastolla palvelun laatuun ja matkaviestinverkkojen suorituskykyyn liittyvien kehityshankkeiden parissa.