Webbnyheter 10.3.2017 – 8/2017

Hanna Heiskanen blir ledande digitaliseringsexpert på Finansinspektionen

Diplomingenjör och juris kandidat Hanna Heiskanen har utnämnts till ledande digitaliseringsexpert fr.o.m. den 27 mars 2017. Hon kommer närmast från Kommunikationsverkets Cybersäkerhetscenter.

Hanna Heiskanen har bred erfarenhet av uppgifter i anslutning till den digitala inre marknaden, elektronisk autentisering och ärendeskötsel samt av televerksamhetens funktion och de förberedelser som den kräver. Hon har deltagit i lagstiftningsberedningen både inom EU och på nationell nivå samt i expertgrupper som behandlat bl.a. förfaranden för elektronisk autentisering och informationsutbyte mellan myndigheter. I sina uppgifter har hon också satt sig in i digitaliseringen inom finansbranschen och de nya regelverk som inverkar på branschen.

Före sitt arbete på Kommunikationsverket har hon arbetat på forsknings- och produktutvecklingsavdelningen i ett betydande teleföretag med utvecklingsprojekt i anslutning till servicekvalitet och de mobila nätverkens prestationsförmåga.