Verkkouutinen 1.2.2017 – 3/2017

Finanssivalvonnan Työeläkelaitokset-toimiston toimistopäälliköksi Mikko Kuusela

Filosofian tohtori, sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymä vakuutusmatemaatikko Mikko Kuusela on nimitetty Työeläkelaitokset-toimiston päälliköksi 1.3.2017 alkaen.

Hän on aiemmin työskennellyt mm. sosiaali- ja terveysministeriössä ylimatemaatikkona sekä Silta Oy:ssä vakuutustekniikan päällikkönä. Hän on toiminut myös Finanssivalvonnan johtokunnan varajäsenenä.

Työeläkelaitokset-toimisto vastaa työeläkeyhtiöiden, eläkesäätiöiden, vakuutuskassojen sekä lailla perustettujen eläkelaitosten vakavaraisuuden valvonnasta. Lisäksi toimiston asiantuntijat osallistuvat aktiivisesti eläkelaitoksia koskevan sääntelyn valmisteluun ja täytäntöönpanoon.