Webbnyheter 1.2.2017 – 3/2017

Mikko Kuusela blir chef för byrån för arbetspensionsanstalter

​Mikko Kuusela, filosofie doktor och försäkringsmatematiker godkänd av social- och hälsovårdsministeriet, har utnämnts till chef för Finansinspektionens byrå för arbetspensionsanstalter från och med den 1 mars 2017.

Han har tidigare tjänstgjort bl.a. som övermatematiker på social- och hälsovårdsministeriet och som försäkringsteknisk chef på Silta Ab. Han har även fungerat som ersättare i Finansinspektionens direktion.

Byrån för arbetspensionsanstalter svarar för solvenstillsynen av arbetspensionsbolag, pensionsstiftelser, försäkringskassor och lagstadgade pensionsanstalter. Dessutom deltar byråns experter aktivt i beredningen och genomförandet av regleringen av pensionsanstalter.