Verkkouutinen 16.5.2017 – 11/2017

Finanssivalvonnan uusi organisaatio vahvistettu – muutokset voimaan 1.9.

Finanssivalvonnan johtokunta on vahvistanut uuden organisaation 8.5. kokouksessaan. Suurimmat muutokset koskevat valvontaosastoja, joita jatkossa on neljä. Nyt toteutettavat muutokset eivät vaikuta henkilöstömäärään. Tavoitteena on, että uusi organisaatio tulee voimaan 1.9. Muutoksen taustalla on pankkien vakavaraisuusvalvonnan (prudential supervision) organisointi vastaamaan paremmin Euroopan keskuspankin (EKP) pankkivalvonnan organisaatiorakennetta. Tarkoituksena on tehostaa EKP-yhteistyötä ja pankkivalvontaa kokonaisuutena. Uudessa organisaatiossa pankkien vakavaraisuusvalvonta on keskitetty yhdelle osastolle.

Vakuutus- ja eläkesektorien vakavaraisuusvalvonta keskitetään jatkossa yhdelle osastolle.

Taloudellinen analyysi ja operatiiviset riskit -osastolle on keskitetty asiantuntijuutta ja tehtäviä, jotka palvelevat koko organisaatiota. Osastolla on päävastuu myös makrovakausvalvonnasta, jota tehdään yhteistyössä pankkivalvonnan asiantuntijoiden kanssa.

Uusien toimijoiden valvonta on keskitetty pitkälti Markkina- ja menettelytapavalvontaan. Tällä pyritään jakamaan tehokkaammin parhaita käytäntöjä uusien – tyypillisesti pienien – toimijoiden valvonnassa.

Lisätietoja

Anneli Tuominen, johtaja. Yhteydenotot koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 050 385 5154, arkisin klo 9–16.

Liite

Finanssivalvonnan organisaatio 1.9.2017 (pdf)