Verkkouutinen 16.10.2018 – 10/2018

Sakkojen varalta vakuuttaminen on hyvän vakuutustavan vastaista

Finanssivalvonta katsoo, että hallinnollisten ja rikosoikeudellisten sakkojen ja seuraamusmaksujen varalta vakuuttaminen on hyvän vakuutustavan vastaista ja ristiriidassa yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttyjen arvojen kanssa.

Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan on hyvän vakuutustavan vastaista vakuuttaa sellaista riskiä, jonka vakuuttaminen saattaisi edistää toimijoiden piittaamattomuutta sääntelyn noudattamista kohtaan, ja jonka riskin vakuuttamisella kyseenalaistetaan toimijoiden velvollisuus noudattaa sitä koskevaa sääntelyä. Tällaisen riskin vakuuttaminen on ristiriidassa yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttyjen arvojen kanssa.

Finanssivalvonnan tulkinta koskee yhtä lailla niin rikosoikeudellisia sakkoja kuin hallinnollisia sakkoja ja seuraamusmaksuja. Merkitystä ei ole sillä, ovatko sakot seurausta tahallisesta teosta, laiminlyönnistä vai huolimattomuudesta. Myöskään sillä ei ole merkitystä, määrätäänkö sakko tai seuraamusmaksu oikeushenkilölle vai luonnolliselle henkilölle.

Vakuutusyhtiölain 25 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan Finanssivalvonnan tehtävänä on valvoa, että vakuutusyhtiöt noudattavat vakuutustoimintaa koskevaa lainsäädäntöä ja hyvää vakuutustapaa.

Hyvä vakuutustapa on vakuutusyhtiölain käsite, jota on vakiintuneesti käytetty vakuutusalalla. Vakuutusalalla toiminnan on oltava paitsi muodollisesti lainmukaista, myös eettisesti kestävää, kohtuullista ja oikeudenmukaista - eli hyvän vakuutustavan mukaista.

Kysymys sakkojen vakuuttamisesta on noussut esille etenkin uuteen EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR) liittyen.

Lisätietoja antavat

  • Teija Korpiaho, toimistopäällikkö, puhelin 09 183 5528 tai teija.korpiaho(at)finanssivalvonta.fi
  • Timo Peltonen, toimistopäällikkö, puhelin 09183 5551 tai timo.peltonen(at)finanssivalvonta.fi

Liite