Verkkouutinen 20.3.2019 – 2/2019

Brexitin haittavaikutukset vakuutuksenottajille ja vakuutetuille tulee minimoida

Suomessa toimivien Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiluvan saaneiden vakuutusyhtiöiden on varmistettava toimintansa häiriötön jatkuminen myös siinä tapauksessa että Yhdistynyt kuningaskunta eroaa EU:sta ilman sopimusta. Yhtiöiden on tiedotettava suomalaisille vakuutuksenottajillensa, miten Brexit vaikuttaisi näiden vakuutussopimuksiin.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiluvan saaneet vakuutusyhtiöt eivät voi jatkaa toimintaansa EU:n alueella Brexitin jälkeen. Toiminta tulee siirtää EU-alueelle perustettavaan yhtiöön tai kolmannen maan sivuliikkeeseen, jota varten on haettava toimilupa EU-alueella.

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen EIOPA julkaisi 19.2.2019 suosituksensa vakuutussektorin valvojille Yhdistyneen Kuningaskunnan sopimuksettoman EU-eron varalta. Suositukset koskevat sekä vakuutusyhtiöitä että vakuutusedustajia. Suositukset julkaistaan myöhemmin myös suomeksi.

Finanssivalvonta noudattaa EIOPAn suosituksia ja toteaa EIOPAn suosituksiin nojautuen seuraavaa:

  1. Brexitin toteutumispäivänä voimassa olevat vakuutussopimukset voivat jatkua vain meneillään olevan vakuutuskauden loppuun. Jatkuvaa vahinkovakuutusta ei saa enää uudistaa seuraavalle vakuutuskaudelle.
  2. Henkivakuutukset pysyvät voimassa vakuutussopimuksen mukaisesti, mutta vakuutusturvaa laajentavia tai pidentäviä muutoksia vakuutussopimukseen ei saa tehdä.
  3. Brexitin toteutumispäivänä voimassa oleviin vakuutuksiin perustuvat korvaukset voidaan maksaa normaalisti.
  4. Jos Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiluvan saaneella vakuutusyhtiöllä ei Brexitin jälkeen ole toimilupaa EU-maassa, myöskään asiamies ei voi sitä edustaa kyseisellä alueella.
  5. Finanssivalvonta käsittelee toimilupahakemukset ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain mukaisesti.
  6. Ennen Brexitin toteutumispäivää vireille laitetut vakuutusyhtiöiden väliset kannansiirrot voidaan saattaa loppuun EU-sääntelyn mukaisesti. Luovutettavaan vakuutuskantaan ei kuitenkaan saa myydä uusia vakuutuksia ennen kuin vakuutuskanta on siirtynyt EU-maassa toimiluvan saaneelle vakuutusyhtiölle.
  7. Finanssivalvonta poistaa Yhdistyneestä kuningaskunnasta sivuliikkeen tai vapaan tarjonnan aloittamisilmoituksen Suomeen tehneet vakuutusyhtiöt ja vakuutusedustajat rekistereistään Brexitin toteutuessa.

Lisätietoja antavat

  • toimistopäällikkö Teija Korpiaho, puhelin 09 183 5528
  • markkinavalvoja Päivi Turunen, puhelin 09 183 5557