Webbnyheter 20.3.2019 – 2/2019

Skadeverkningarna av Brexit för försäkringstagare och de försäkrade bör minimeras

Försäkringsbolag som fått koncession i Förenade kungariket och som bedriver verksamhet i Finland bör säkerställa att deras verksamhet fortsätter störningsfritt även i det fallet att Förenade kungariket utträder ur EU utan avtal. Bolagen ska informera sina finländska försäkringstagare om på vilket sätt Brexit skulle inverka på deras försäkringsavtal.

Försäkringsbolag som fått koncession i Förenade kungariket kan inte längre fortsätta sin verksamhet i EU-området efter Brexit. Verksamheten bör flyttas till ett bolag som grundas i EU-området eller till en filial i ett tredje land, för vilket bolaget ska ansöka om koncession att få verka i EU-området.

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Eiopa publicerade den 19 februari 2019 en rekommendation till tillsynsmyndigheterna inom försäkringssektorn i händelse av att Förenade kungariket utträder ur EU utan avtal. Rekommendationerna gäller både försäkringsbolag och försäkringsförmedlare. Rekommendationerna kommer senare också att ges ut på finska och svenska.

Finansinspektionen följer Eiopas rekommendationer och konstaterar följande med stöd av rekommendationerna:

  1. De försäkringsavtal som är gällande den dag när Brexit verkställs kan endast fortsätta fram till slutet av pågående försäkringsperiod. En fortlöpande skadeförsäkring kan inte längre förnyas för följande försäkringsperiod.
  2. Livförsäkringarna hålls i kraft i enlighet med försäkringsavtalet, men ändringar som utvidgar eller förlänger försäkringsskyddet får inte göras i försäkringsavtalet.
  3. Ersättningar som grundar sig på försäkringar som gäller den dag Brexit verkställs kan utbetalas på normalt sätt.
  4. Om de försäkringsbolag som fått koncession i Förenade kungariket inte längre har koncession i ett EU-land efter Brexit, kan inte heller ett ombud längre representera bolaget i området i fråga.
  5. Finansinspektionen behandlar ansökningarna om koncession enligt lagen om utländska försäkringsbolag.
  6. Beståndsöverföringar mellan försäkringsbolagen, vilka inletts innan Brexit verkställs, kan slutföras i enlighet med EU-regleringen. Det får emellertid inte säljas nya försäkringar till det försäkringsbestånd som ska överlåtas innan försäkringsbeståndet har övergått till ett försäkringsbolag som har fått koncession i ett EU-land.
  7. Finansinspektionen kommer att avföra försäkringsbolag och försäkringsförmedlare från Förenade kungariket som lämnat in en anmälan om etablering av filial eller om fritt tillhandahållande av tjänster ur sitt register när Brexit verkställs.

Närmare upplysningar lämnas av

  • byråchef Teija Korpiaho, telefon 09 183 5528
  • marknadsövervakare, Päivi Turunen, telefon 09 183 5557