Verkkouutinen 31.1.2019 – 1/2019

Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteinen rahoitusmarkkinoiden kriisinhallintaharjoitus tammikuussa 2019

Pohjoismaiden ja Baltian maiden rahoitusvakaudesta vastaavat viranomaiset toteuttivat yhteisen rahoitusmarkkinoiden kriisinhallintaharjoituksen 22.–23.1.2019. Harjoitukseen osallistui 31 viranomaista Tanskasta, Virosta, Suomesta, Islannista, Latviasta, Liettuasta, Norjasta ja Ruotsista sekä toimivaltaisista eurooppalaisista viranomaisista. Kansainvälisen valuuttarahaston edustaja osallistui simulointiharjoitukseen tarkkailijana.

Harjoitus perustui hypoteettiseen kriisiskenaarioon, joka koski kuvitteellisia rahoituslaitoksia Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Harjoituksessa testattiin viranomaisten kriisinhallintavalmiuksia ja alueellista yhteistyötä. Harjoituksen osallistujat analysoivat tarkasti simuloinnin tulokset ja harjoituksesta saadut kokemukset asianomaisten viranomaisten kriisinhallintavalmiuksien vahvistamiseksi.

Pohjoismaiden ja Baltian maiden välisen vakausryhmän (Nordic Baltic Stability Group, NBSG) alaisuuteen perustettiin vuonna 2017 Ruotsin keskuspankin johtama työryhmä valmistelemaan harjoitusta. Vakausryhmä koostuu kahdeksan Pohjoismaan ja Baltian maan valtiovarainministeriöistä, keskuspankeista, rahoitusvalvojista ja kriisinratkaisuviranomaisista. Jäsenmaat ovat sopineet vakausryhmän yhteydessä kriisinhallintaharjoitusten säännöllisestä järjestämisestä.