Verkkouutinen 28.11.2019 – 8/2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen tilastotutkimus 2014–2018: Vuoden 2018 vakuutustekninen tulos tarkastelujakson paras

Vuonna 2018 työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusmaksutulo oli 565 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli ollut 556 miljoonaa euroa. Maksutulo kasvoi siten 1,7 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta harjoitti Suomessa 12 vakuutusyhtiötä, joista kymmenen oli suomalaisia vakuutusyhtiötä ja kaksi ulkomaisten ETA-vakuutusyhtiöiden sivuliikkeitä. Markkina oli hyvin keskittynyt, sillä neljän suurimman yhtiön osuus vakuutusmaksuista oli noin 89 prosenttia.

Vuonna 2018 vakuutusliikkeen toteutunut tulos oli parempi kuin edellisenä vuonna. Tulos oli 92 miljoonaa euroa, mikä oli noin 16 prosenttia suhteessa nettomaksutuottoihin. Edellisenä vuonna vastaava tulosprosentti oli ollut 13 prosenttia. Tuloksen paraneminen johtui erityisesti vakuutusteknisestä tuloksesta, joka oli vuonna 2018 ensimmäistä kertaa positiivinen tarkastelujaksolla 2014–2018. Sen sijaan vuoden 2018 sijoitustuotot jäivät edellistä vuotta pienemmiksi. Tarkastelujakson keskimääräinen tulosprosentti oli 11. Koko vakuutuslajin näkökulmasta toiminta on siten ollut keskimäärin kannattavaa. Yhtiöiden ja eri vuosien välillä tuloksen muodostumisessa oli kuitenkin suuria eroja.

Finanssivalvonnan julkaisema työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen tilastotutkimus perustuu vakuutusyhtiöiltä vuosilta 2014–2018 kerättyyn aineistoon. Tilastotutkimuksessa esitetään vakuutusmaksuja, markkinaosuuksia, tunnuslukuja ja tulosta koskevia taulukoita, kuvioita ja laskelmia. Yhteenlaskettujen tietojen lisäksi erillisessä tiedostossa julkaistaan tulostiedot yhtiökohtaisesti.

Lisätietoja antaa

Pirkko Welin-Siikaluoma, johtava matemaatikko, puhelin 09 183 5533 tai pirkko.welin-siikaluoma(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet