Verkkouutinen 21.7.2020 – 14/20

ESMA julkaissut kannanoton IFRS 16:n Vuokrasopimukset -muutoksesta

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA julkaisi 21.7. kannanoton (englanniksi) IFRS 16:n Vuokrasopimukset -muutoksesta, joka liittyy covid-19-pandemian johdosta tehtyjen vuokrahelpotusten käsittelyyn. Kannanoton taustalla on se, ettei kyseinen standardimuutos ole vielä puolivuosikatsausten laatimisajankohtana läpikäynyt EU:n hyväksymismenettelyä.

Lisätietoja antaa

Tiina Visakorpi, toimistopäällikkö, puhelin 09 183 5383 tai tiina.visakorpi(at)finanssivalvonta.fi