Webbnyheter 23.7.2020 – 14/20

Esma har publicerat ett ställningstagande om ändringen av IFRS 16 Leasingavtal

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Esma har den 21 juli publicerat ett ställningstagande (på engelska) gällande ändringen av IFRS 16 Leasingavtal i anknytning till behandlingen av hyreslättnader som gjorts med anledning av COVID-19-pandemin. Orsaken till ställningstagandet är att ändringen i standarden i fråga inte än har gått genom EU:s godkännandeförfarande när halvårsrapporterna upprättas.

Ytterligare information

Tiina Visakorpi, byråchef, tfn 09 183 5383 eller tiina.visakorpi(at)finanssivalvonta.fi

Motsvarande webbnyheter på finska publicerades den 21 juli 2020.