Verkkouutinen 16.3.2020 – 6/2020

Finanssivalvonnan toimintakertomus 2019: Finanssisektorin toimintaympäristön muutokset muuttavat myös valvontaa

Finanssivalvonta on julkaissut toimintakertomuksen vuodelta 2019. Olemme suunnanneet valvontaa vastaamaan yhä monimuotoisemmaksi muuttuvan valvontakentän muutoksia. Erityisinä osa-alueina toiminnassamme ovat näkyneet digitalisaatio, ilmastonmuutos ja rahanpesun torjunta. Näihin tavoitteisiin tähtää myös Finanssivalvonnan kertomusvuonna uudistama strategia kaudelle 2020−2022.

Toimintakertomuksessa käsitellään edellisen vuoden painopisteiden ja finanssimarkkinoiden tilan lisäksi myös muun muassa kotitalouksien liiallisen velkaantumisen ehkäisyä, työkyvyttömyysriskin hallintaa työeläkeyhtiöissä, rahastojen likviditeettikysymyksiä sekä datan vastuullista hyödyntämistä finanssialalla.

Toimintakertomus julkaistiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa verkkosivustona. Toimintakertomus julkaistaan myöhemmin kevään aikana myös ruotsiksi ja englanniksi.

Lisätietoja antaa

Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen

Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin (09) 183 5030, arkisin klo 9–16.

Lue kertomukset